Podľa typu realizácie by v priemere 30-60% vzduchotechnických trás malo byť tepelne izolovaných. Konvenčne používané – vlnou tepelne izolované a oplechované pozinkované potrubie dnes výrazne lacnejšiu alternatívu.
Nestrácajte čas a budťe si istý,
že môžete napredovať.
PREČO PREDIZOLOVANÉ VZDUCHOVODY?

Porovnanie predizolovaného potrubia PREDIZOL s konvenčným riešením – potrubie z pozinkovaného plechu, izolované kamennou vlnou a oplechovaním

6,5×
nižšia hmotnosť
48%
rýchlejšia montáž
34%
tenšia stena
40%
nižšia cena
cena

Lacnejšie

Vďaka vynikajúcemu súčiniteľu λ stačí na zachovanie rovnakých tepelnoizolačných vlastností o tretinu tenšia a 6,5 krát ľahšia tvarovka z predizolovaného panelu oproti konvenčnému riešeniu. Navyše odstraňuje tepelné mosty vznikajúce na konštrukcii opláštenia.

Nižšia hmotnosť znamená jednoduchšiu manipuláciu, ako aj úsporu na kotviacom materiáli. No a najdôležitejšia je úspora vďaka výraznému urýchleniu aplikácie na stavbe.

viac o vlastnostiach
Čas

Rýchlejšie

Kedže už hmotnosť pri manipulácii aj veľkých dimenzií nepredstavuje problém, vyrábajú sa predizolované rúry v maximálnych možných dĺžkach (štandardne 4000 mm). To samozrejme skracuje montážny čas. A pri tom tam, kde bolo treba štyroch, postačia dvaja.

Ľahká manipulácia, jednoduché spájanie tvaroviek bez potreby skrutkovania, menej závesného materiálu. Vďaka tomu všetkému predizolované potrubie akceleruje montáž vzduchovodov na maximálnu možnú mieru.

viac o montáži
Vyskúšajte aj vy najmodernejšie predizolované vzduchotechnické potrubie
Ušetrite čas, peniaze aj hmotnosť. Kontaktujne nás.
kontaktujte nás
predizolované vzduchotechnické potrubie z polyisokyanurátového panela

Certifikáty a montážny manuál potrubia PREDIZOL