Sortiment
porovnanie pir panelov systému predizol

PREDIZOL panely

Označenie panela

30
20C
20
20i6
20i8

hrúbka steny

20 mm
20 mm
30 mm
20 mm
20 mm

hrúbka hliníkovej vrstvy
– exterérová strana

80 μm
80 μm
200 μm
60 μm
80 μm

hrúbka hliníkovej vrstvy
– interiérová strana

80 μm
80 μm
80 μm
60 μm
80 μm

povrch

reliéf
hladký
reliéf
reliéf
reliéf

* súčiniteľ λ – inicializačná

0,019 W/mK
0,019 W/mK
0,019 W/mK
0,019 W/mK
0,019 W/mK

súčiniteľ λ – trvalá

0,021 W/mK
0,021 W/mK
0,021 W/mK
0,021 W/mK
0,021 W/mK

objemová hmotnosť

48 kg/m³
48 kg/m³
48 kg/m³
38 kg/m³
38 kg/m³

max. prevádzkový tlak

3750 Pa podľa EN 13403

prevádzková teplota

od -40 do +110 °C
od -40 do +110 °C
od -40 do +110 °C
od -40 do +110 °C
od -40 do +110 °C

trieda požiarnej odolnosti

euroclass B s2 d0 podľa
EN 13501–1, EN 11925–2, EN 13823 (SBI)
euroclass B s1 d0 podľa
EN 13501–1, EN 11925–2, EN 13823 (SBI)
* Hodnotu inicializačnú má panel po vyrobení a počas doby životnosti sa táto hodnota zväčšuje.
Druhá je uvedená trvale garantovaná hodnota počas celej doby životnosti podľa EN 12 667.
sortiment rúr a tvaroviek

Tvarovky

špecifikácia

Rúra rovná štvorhranná

Rúra rovná štvorhranná
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

RR

20 A × B / L – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu

B - rozmer prierezu

L - dĺžka rúry
P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm

Maximálna dodávaná dĺžka rúry je 4000 mm.

Maximálna dodávaná dĺžka hrany prierezu je 4000 mm. Pri dĺžke hrany prierezu dlhše ako 2000 mm sa rúra vyrába dvokomorová.

špecifikácia

Odskok štvorhranný

Odskok štvorhranný
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

OD

20 A × B / L – U – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu

B - rozmer prierezu

L - dĺžka rúry
U - odskočenie

P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Odskok štvorhranný stranový

Odskok štvorhranný stranový
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

OS

20 A × B / L – U – V – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu

B - rozmer prierezu

L - dĺžka rúry
U - odskočenie

V - stranové odskočenie

P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Odskok štvorhranný prechodový

Odskok štvorhranný prechodový
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

OP

20 A × B – A1 × B1 / L – U – V –P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prvého prierezu

B - rozmer prvého prierezu

A1 - rozmer druhého prierezu
B1 - rozmer druhého prierezu
L - dĺžka rúry

U - odskočenie

V - stranové odskočenie

P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Oblúk štvorhranný 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

Oblúk štvorhranný 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

OL

20 A × B / α – R – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu

B - rozmer prierezu

α - uhol oblúka [ ° ]
R - vnútorný polomer oblúka
P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.
Prevedenie s nulovým vnútorným polomerom

V prípade potreby (priestorové obmedzenia) sa dá oblúk, prechodový oblúk, rúra s oblúkom, odbočka a rozbočka vyhotoviť v prevedení s nulovým vnútorným polomerom.

Dôležité je počítať s rozmerom hrdla m a minimálnym polomerom R podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla m
(pri prevedení s ostrou hranou R=0
80 mm
80 mm
Polomer R
0 mm
0 mm
Prevedenie nábehov štvorhranných a štvorhranných
prechodových oblúkov a kolien

Počet a rozmiestnenie nábehov sú znázornené pri výrobkoch. Prevedenie je závislé od dĺžky strany B nasledovne:

B ≤ 1000 mm

B > 1000 mm

B > 1800 mm

špecifikácia

Oblúk štvorhranný prechodový 90°

Oblúk štvorhranný prechodový 90°
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

OLP

20 A × B – A1 × B / R – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prvého prierezu

B - rozmer prierezu

A1 - rozmer druhého prierezu

R - vnútorný polomer oblúka
P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.
Prevedenie s nulovým vnútorným polomerom

V prípade potreby (priestorové obmedzenia) sa dá oblúk, prechodový oblúk, rúra s oblúkom, odbočka a rozbočka vyhotoviť v prevedení s nulovým vnútorným polomerom.

Dôležité je počítať s rozmerom hrdla m a minimálnym polomerom R podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla m
(pri prevedení s ostrou hranou R=0
80 mm
80 mm
Polomer R
0 mm
0 mm
Prevedenie nábehov štvorhranných a štvorhranných
prechodových oblúkov a kolien

Počet a rozmiestnenie nábehov sú znázornené pri výrobkoch. Prevedenie je závislé od dĺžky strany B nasledovne:

B ≤ 1000 mm

B > 1000 mm

B > 1800 mm

špecifikácia

Rúra štvorhranná s oblúkom

Rúra štvorhranná s oblúkom
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

RO

20 A × B / 90° – L – R – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu

B - rozmer prierezu

L - dĺžka priamej časti
R - vnútorný polomer oblúka
P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Koleno ostré

Koleno ostré
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

KO

20 A × B – R – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu

B - rozmer prierezu

R - vnútorný polomer kolena
P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Prevedenie nábehov štvorhranných a štvorhranných
prechodových oblúkov a kolien

Počet a rozmiestnenie nábehov sú znázornené pri výrobkoch. Prevedenie je závislé od dĺžky strany B nasledovne:

B ≤ 1000 mm

B > 1000 mm

B > 1800 mm

špecifikácia

Koleno ostré prechodové

Koleno ostré prechodové
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

KOP

20 A × B – A1 × B – R – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prvého prierezu

B - rozmer prierezu

A1 - rozmer druhého prierezu
R - vnútorný polomer kolena
P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Prevedenie nábehov štvorhranných a štvorhranných
prechodových oblúkov a kolien

Počet a rozmiestnenie nábehov sú znázornené pri výrobkoch. Prevedenie je závislé od dĺžky strany B nasledovne:

B ≤ 1000 mm

B > 1000 mm

B > 1800 mm

špecifikácia

Výfuk priamy

Výfuk priamy
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

VP

20 A × B / L – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu výfuku
B - rozmer prierezu výfuku

L - dĺžka výfuku

P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Výfuk šikmý

Výfuk šikmý
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

VS

20 A × B / L – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu výfuku B - rozmer prierezu výfuku

L - dĺžka výfuku

P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Výfukový oblúk

Výfukový oblúk
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

VK

20 A × B – R

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu
B - rozmer prierezu
R - polomer výfuku
L - dĺžka výfuku
P - spojovací profil (U/H/F)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Tlmič hluku

Tlmič hluku
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

THP

20 U A × B / L – n

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
U - rozmer vložky

 • (10 pre 100 mm)
 • (20 pre 200 mm)

A - rozmer prierezu
B - rozmer prierezu
L - dĺžka potrubia
n - počet vložiek
p - prevedenie

 • 0 - bez nábehovej a odtokovej hrany
 • 1 - nábehová hrana
 • 2 - odtoková hrana
 • 3 - nábehová aj odtoková hrana
Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Vložka tlmiča hluku pozostáva z profilovaného pozinkovaného rámu a výplne z minerálnej vlny, ktorá je chránená krycou tkaninou.

tabuľka prevedenia vložiek

THP ...

THP ... – 1

THP ... – 2

THP ... – 3

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Vložka tlmiča hluku

Vložka tlmiča hluku
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

TH

U A / L

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
U - rozmer vložky

 • (10 pre 100 mm)
 • (20 pre 200 mm)

A - rozmer vložky
L - dĺžka vložky (500 / 1000 / 1500 mm)
n - počet vložiek
p - prevedenie

 • 0 - bez nábehovej a odtokovej hrany
 • 1 - nábehová hrana
 • 2 - odtoková hrana
 • 3 - nábehová aj odtoková hrana
Prevedenie

Vložka tlmiča hluku pozostáva z profilovaného pozinkovaného rámu a výplne z minerálnej vlny, ktorá je chránená krycou tkaninou.

tabuľka prevedenia vložiek

TH ...

TH ... – 1

TH ... – 2

TH ... – 3

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Rozbočka

Rozbočka
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

RB

20 A × B – A1 – A2 – R – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela

A - rozmer prierezu hlavnej vetvy

B - rozmer prierezu

A1 - rozmer prierezu prvej odbočky

A2 - rozmer prierezu druhej odbočky

R - vnútorný polomer odbočiek

P - spojovací profil (U/H/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Rozbočka asymetrická

Rozbočka asymetrická
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

RA

20 A × B – A1 – A2 – E – R –P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela

A - rozmer prierezu hlavnej vetvy

B - rozmer prierezu

A1 - rozmer prierezu prvej odbočky

A2 - rozmer prierezu druhej odbočky

E - odskočenie druhej odbočky

R - vnútorný polomer odbočiek

P - spojovací profil (U/H/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Odbočka 1

Odbočka 1
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

O1

20 A × B – A1 – A2 / L – R – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela

A - rozmer prierezu hlavnej vetvy

B - rozmer prierezu

A1 - rozmer prierezu priamej vetvy

A2 - rozmer prierezu odbočenia

L - dĺžka tvarovky

R - vnútorný polomer odbočenia

P - spojovací profil (U/H/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Odbočka 2

Odbočka 2
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

O2

20 A × B – A1 – A2 / L – R – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela

A - rozmer prierezu hlavnej vetvy

B - rozmer prierezu

A1 - rozmer prierezu priamej vetvy

A2 - rozmer prierezu odbočenia

L - dĺžka tvarovky

R - vnútorný polomer odbočenia

P - spojovací profil (U/H/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
špecifikácia

Nohavicový kus uhlový

Nohavicový kus uhlový
* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

NU

20 A × B – A1 – A2 – E – α / L – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prierezu
B - rozmer prierezu
A1 - rozmer prierezu vetvy 1
A2 - rozmer prierezu vetvy 2
E - dĺžka vetiev
α - vzájomný uhol vetiev
L - dĺžka kusu
P - spojovací profil (U/H/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálny polomer R
150 mm
200 mm
Minimálna dĺžka L
500 mm
500 mm
špecifikácia

Prechod 2

* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

PR2

20 A × B – A1 × B1 / L – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prvého prierezu
B - rozmer prvého prierezu
A1 - rozmer druhého prierezu
B1 - rozmer druhého prierezu
L - dĺžka prechodu
P - spojovací profil (U/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálna dĺžka L
500 mm
500 mm
špecifikácia

Prechod 1

* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

PR1

20 A × B – A1 / L – P

A - rozmer prvého prierezu
B - rozmer prierezu
A1 - rozmer druhého prierezu
L - dĺžka prechodu
P - spojovací profil (U/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálna dĺžka L
500 mm
500 mm
špecifikácia

Prechod 3

* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

PR3

20 A × B – A1 × B1 / L – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prvého prierezu
B - rozmer prvého prierezu
A1 - rozmer druhého prierezu
B1 - rozmer druhého prierezu
L - dĺžka prechodu
P - spojovací profil (U/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálna dĺžka L
500 mm
500 mm
špecifikácia

Prechod 4

* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

PR4

20 A × B – A1 / L – P

A - rozmer prvého prierezu
B - rozmer prierezu
A1 - rozmer druhého prierezu
L - dĺžka prechodu
P - spojovací profil (U/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálna dĺžka L
500 mm
500 mm
špecifikácia

Prechod 5

* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

PR5

20 A × B – A1 × B1 / L – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prvého prierezu
B - rozmer prvého prierezu
A1 - rozmer druhého prierezu
B1 - rozmer druhého prierezu
L - dĺžka prechodu
P - spojovací profil (U/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálna dĺžka L
500 mm
500 mm
špecifikácia

Prechod 6

* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

PR6

20 A × B – A1 × B1 / L – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prvého prierezu
B - rozmer prvého prierezu
A1 - rozmer druhého prierezu
B1 - rozmer druhého prierezu
L - dĺžka prechodu
P - spojovací profil (U/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálna dĺžka L
500 mm
500 mm
špecifikácia

Prechod 7

* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

PR7

20 A × B – A1 × B1 / L – U – V – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prvého prierezu
B - rozmer prvého prierezu
A1 - rozmer druhého prierezu
B1 - rozmer druhého prierezu
L - dĺžka prechodu
U - odsadenie prechodu
V - odsadenie prechodu
P - spojovací profil (U/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálna dĺžka L
500 mm
500 mm
špecifikácia

Prechod 8

* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

PR8

20 A × B – A1 × B1 / L – U – V – P

20 (20/20C/30) - hrúbka panela
A - rozmer prvého prierezu
B - rozmer prvého prierezu
A1 - rozmer druhého prierezu
B1 - rozmer druhého prierezu
L - dĺžka prechodu
U - odsadenie prechodu
V - odsadenie prechodu
P - spojovací profil (U/F/P)

Prevedenie

Štandardne, ak nie je uvedený parameter P je rúra dodávaná v prevedení S (štandardný hliníkový spojovací profil).

tabuľka spojovacích profilov

Profil S

Profil U

Profil F

Profil P

Na objednávku je možné dodať v hygienickom prevedení, kedy vnútorná strana profilu má hladký povrch hliníkovej fólie (panel 20C).

Dôležité je počítať s rozmermi podľa tabuľky:

Panel
20
20C
30
Dĺžka hrdla (rovnej časti) m
80 mm
150 mm
Minimálna dĺžka L
500 mm
500 mm
špecifikácia

SPIRO nástavec na PREDIZOL potrubie

* Všetky zobrazenia produktov sú ilustračné.

SNP

øD – L

øD - priemer nástavca
L - dĺžka nástavca

Prevedenie

Nástavec určený na spojenie s kruhovým potrubím.
Materiál: obojstranne pozinkovaný plech s minimálnou vrstvou zinku 275 g/m².

Hrúbka steny:

priemer øD
hrúbka steny
100 – 400
80 mm
450 – 800
500 mm
predizolované vzduchotechnické potrubie z polyisokyanurátového panela

Katalóg potrubia PREDIZOL

montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Páska AL-PI

Páska AL-PE

Lep na profily

Lep na panel

Spojovací bajonet

Potrubný záves

Tŕňová spojka

Vyskúšajte aj vy najmodernejšie predizolované vzduchotechnické potrubie
Ušetrite čas, peniaze aj hmotnosť. Kontaktujne nás.
kontaktujte nás