Vlastnosti PREDIZOL potrubia
Nízka hmotnosť

Ľahučký ako...
PREDIZOL

PREDIZOL (tiež nazývané ako ALP) potrubie má najnižšiu mernú hustotu spomedzi všetkých možností vedenia vzduchovodných trás.

Táto kľúčová vlastnosť prináša množstvo skvelých výhod:

  • Nízka hmotnosť znamená menej kotviaceho a závesného materiálu, čím šetríte priame náklady aj čas montáže.
  • Väčšie celky umožňujú menej montážnych výstupov (kratší čas montáže).
  • Navyše nižšia hmotnosť vzduchotechnických trás má vplyv aj na statické dimenzie moderných viacpodlažných budov.
životnosť

Rovnaký navždy

Pôsobí subtílne a predsa je „nezničitelné“. Predizolované potrubie je úplne hydrofóbne a v súčasnosti používané materiály v lepidlách a komponentoch znesú akékoľvek poveternostné podmienky.

Naše PIR panely s úspechom odolávajú aj snehovým búrkam, ľadu, či krupobytiu od Nórskych hôr po slnečné pobrežia arabského polostrova. Ani po siedmych, či desiatich rokoch použita v exteriéri nestrácajú svoje kľúčové vlastnosti a tuhosť.

požiarna odolnosť

PIR panel je bezpečný

Predizolované potrubie vyrábame z PIR (polyisokyanurátového) panela obojstranne potiahnutého hliníkovou fóliou. Okrem vynikajúcich izolačných vlastností má PIR aj velmi dobrú požiarnu odolnosť.

Potrubie PREDIZOL z panelu 20, 20C a 30 podľa normy EN 13501-1 má deklarovanú reakciu materiálu na oheň B s2 d0 pričom:
B znamená neľahko horľavé,
s2 výrobky produkujúce stredne hustý dym (stredne dymivé),
d0 žiadne plameňom horiace častice (v zásade neprispieva k horeniu, pri požiari – alebo neprispieva k požiaru).

Potrubie PREDIZOL z panelu 20i6 a 20i8 má podľa normy EN 13501-1 deklarovanú reakciu materiálu na oheň B s1 d0, čo oproti predchádzajúcemu znamená, že výrobky produkujú minimum dymu, alebo sú úplne nedymivé.

hygienické prevedenie

Uplatní sa aj v špecifických podmienkach

Okrem štandardného prevedenia naša ponuka zahŕňa aj hygienické prevedenie, kde vnútorná strana potrubia má hladký povrch pre bezproblémové použitie v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach a aplikáciách, vyžadujúcich dezinfekciu.

flexibilita

1-2-3 a je po probléme

Na stavbe sa stále niečo mení. Vždy je plná prekvapení a tak tam, kde ste už mali finišovať s montážou, odrazu riešite obchvat kolízie s trasou iného média. Potrebovali by ste nejakú tvarovku. A to hneď. Tak si ju jednoducho urobte. Nečakajte na dodávku plechového dielu z výroby, neplytvajte časom a energiou.

Tou najlepšou správou použitia PREDIZOL vzduchovodov je totiž nenapodobitelná flexibilia. S jednoduchým náradím a bez špeciálnych znalostí si môžete plnohodnotnú tvarovku zlepiť priamo na mieste stavby. Hneď ako je to potrebné. Bez čakania.

predizolované vzduchotechnické potrubie z polyisokyanurátového panela

Technické parametre

Tesnosť
Pri štandardnom spájaní pomocou bajonetu spĺňame triedu tesnosti B podľa STN EN 1507.
Prevádzkový tlak
Štandardne nízkotlaké prevedenie (ND) do 500 Pa podľa STN EN 12237.
Voliteľne strednotlaké prevedenie (NT1–B) do 1 000 Pa podľa STN EN 12237.
Prevádzková teplota
Potrubie odoláva teplote od -40 do +110 °C
Súlad s normami a predpismi
STN EN 13403 Nekovové vzduchovody – Vzduchovody z izolačných dosiek.
Chemická odolnosť
Chemickú odolnosť potrubia PREDIZOL treba v prípade potreby s nami prekonzultovať špecifikáciou koncentrácií látok v prepravovanej vzdušine
Obsah dodávky
  • Potrubné tvarovky
  • Na mieru narezané bajonety
  • Rohovníky
  • Krytky rohov
  • Na mieru narezané voľné príruby  
  • Lepidlo na voľné príruby
predizolované vzduchotechnické potrubie z polyisokyanurátového panela

Certifikáty a montážny manuál potrubia PREDIZOL

Vyskúšajte aj vy najmodernejšie predizolované vzduchotechnické potrubie
Ušetrite čas, peniaze aj hmotnosť. Kontaktujne nás.
kontaktujte nás