Vlastnosti PREDIZOL potrubia
Nízka hmotnosť

Lahučký ako...
PREDIZOL

PREDIZOL potrubie má najnižšiu mernú hustotu spomedzi všetkých možností vedenia vzduchovodných trás.

Táto kľúčová vlastnosť prináša množstvo skvelých výhod:

  • Nízka hmotnosť znamená menej kotviaceho a závesného materiálu, čím šetríte priame náklady aj čas montáže.
  • Väčšie celky umožňujú menej montážnych výstupov (kratší čas montáže).
  • Navyše nižšia hmotnosť vzduchotechnických trás má vplyv aj na statické dimenzie moderných viacpodlažných budov.
životnosť

Rovnaký navždy

Pôsobí subtílne a predsa je „nezničitelné“. Predizolované potrubie je úplne hydrofóbne a v súčasnosti používané materiály v lepidlách a komponentoch znesú akékoľvek poveternostné podmienky.

Naše PIR panely s úspechom odolávajú aj snehovým búrkam, ľadu, či krupobytiu od Nórskych hôr po slnečné pobrežia arabského polostrova. Ani po siedmych, či desiatich rokoch použita v exteriéri nestrácajú svoje kľúčové vlastnosti a tuhosť.

požiarna odolnosť

PIR panel je bezpečný

Predizolované potrubie vyrábame z PIR (polyisokyanurátového) panela obojstranne potiahnutého hliníkovou fóliou. Okrem vynikajúcich izolačných vlastností má PIR aj velmi dobrú požiarnu odolnosť.

Potrubie PREDIZOL z panelu 20, 20C a 30 podľa normy EN 13501-1 má deklarovanú reakciu materiálu na oheň B s2 d0 pričom:
B znamená neľahko horľavé,
s2 výrobky produkujúce stredne hustý dym (stredne dymivé),
d0 žiadne plameňom horiace častice (v zásade neprispieva k horeniu, pri požiari – alebo neprispieva k požiaru).

Potrubie PREDIZOL z panelu 20i6 a 20i8 má podľa normy EN 13501-1 deklarovanú reakciu materiálu na oheň B s1 d0, čo oproti predchádzajúcemu znamená, že výrobky produkujú minimum dymu, alebo sú úplne nedymivé.

hygienické prevedenie

Uplatní sa aj v špecifických podmienkach

Okrem štandardného prevedenia naša ponuka zahŕňa aj hygienické prevedenie, kde vnútorná strana potrubia má hladký povrch pre bezproblémové použitie v zdravotníckych zariadeniach, nemocniciach a aplikáciách, vyžadujúcich dezinfekciu.

flexibilita

1-2-3 a je po probléme

Na stavbe sa stále niečo mení. Vždy je plná prekvapení a tak tam, kde ste už mali finišovať s montážou, odrazu riešite obchvat kolízie s trasou iného média. Potrebovali by ste nejakú tvarovku. A to hneď. Tak si ju jednoducho urobte. Nečakajte na dodávku plechového dielu z výroby, neplytvajte časom a energiou.

Tou najlepšou správou použitia PREDIZOL vzduchovodov je totiž nenapodobitelná flexibilia. S jednoduchým náradím a bez špeciálnych znalostí si môžete plnohodnotnú tvarovku zlepiť priamo na mieste stavby. Hneď ako je to potrebné. Bez čakania.

predizolované vzduchotechnické potrubie z polyisokyanurátového panela

Technické parametre

Tesnosť
Pri štandardnom spájaní pomocou bajonetu spĺňame triedu tesnosti B podľa STN EN 1507.
Prevádzkový tlak
Štandardne nízkotlaké prevedenie (ND) do 500 Pa podľa STN EN 12237.
Voliteľne strednotlaké prevedenie (NT1–B) do 1 000 Pa podľa STN EN 12237.
Prevádzková teplota
Potrubie odoláva teplote od -40 do +110 °C
Súlad s normami a predpismi
STN EN 13403 Nekovové vzduchovody – Vzduchovody z izolačných dosiek.
Chemická odolnosť
Chemickú odolnosť potrubia PREDIZOL treba v prípade potreby s nami prekonzultovať špecifikáciou koncentrácií látok v prepravovanej vzdušine
Obsah dodávky
  • Potrubné tvarovky
  • Na mieru narezané bajonety
  • Rohovníky
  • Krytky rohov
  • Na mieru narezané voľné príruby  
  • Lepidlo na voľné príruby
predizolované vzduchotechnické potrubie z polyisokyanurátového panela

Certrifikáty potrubia PREDIZOL

Vyskúšajte aj vy najmodernejšie predizolované vzduchotechnické potrubie
Ušetrite čas, peniaze aj hmotnosť. Kontaktujne nás.
kontaktujte nás