Montáž
predizolované vzduchotechnické potrubie z polyisokyanurátového panela

Certifikáty a montážny manuál potrubia PREDIZOL

Spájanie PREDIZOL potrubia

Štandardné spájanie bajonetom

Štandardný spôsob spájania potrubia je spájanie bajonetom, kde všetky otvory na tvarovkách majú prírubu tzv. labyrint (vytvorený profilom S) a  tá sa následne medzi sebou spája plastovým bajonetom požadovanej dĺžky.

Bajonet je možné aj skrátiť alebo narezať na menšie kusy, nakoľko nie vždy je dostatok miesta na manipuláciu a nabitie takéhoto bajonetu do prírubovej lišty.

Na takto spojenom potrubí je ešte potrebné vytmeliť rohy a  osadiť krytku.

Alternatívne spájanie lepidlom a tŕňovou spojkou

Alternatívny spôsob spájania potrubia je spájanie na tmel, silikón, alebo podobné stavbárske lepidlo. Takto spájané potrubie nemá na prierezoch žiadne profily. Prierezy majú hrany na otvoroch olepené Al páskou, tu sa následne nanesie lepidlo a  tvarovky sa spoja k  sebe. Spoj sa musí poistiť tŕňovými spojkami a  celý spoj sa po obvode prelepí Al páskou.

Alternatívne spájanie tex skrutkami

V tomto prípade má jedna spájaná tvarovka na jednom priereze upevnený U profil a  na druhom priereze profil P. Takto vznikne tzv. skladačka, pričom tvarovky do seba zapadnú – strana s U profilom na jednej tvarovke do strany s P profilom na tvarovke druhej.

Do spoja medzi tvarovky sa musí použiť tesnenie a spoj sa upevní TEX skrutkami z  bočných strán spájaného prierezu.

Profil S
Profil U
Profil F
Profil P
napájanie na plechové potrubie

Spájanie s kruhovým SPIRO potrubím

Na PREDIZOL potrubie sa dá samozrejme napojiť aj SPIRO potrubie a  to pomocou plechového spiro nástavca SNP, ktorý ma na jednej strane zúbky. Nástavec sa zasunie do vopred vyrezaného kruhového otvoru a  zúbky sa zahnú, aby nástavec nebolo možné z  otvoru vytiahnuť.

Spájanie s hranatým potrubím

Ak je potrebné napojiť PREDIZOL potrubie na plechové potrubie, v tom prípade treba na PIR potrubie nalepiť „h“ profil, na ktorý je možné zatexovať štandardnú pozinkovanú prírubu a pokračovať ďalej s plechovým potrubím.

Napájanie PREDIZOL potrubia na ďalšie prvky

Osadenie výustiek a  žalúzií

Do PREDIZOL potrubia sa dajú osadiť výustky a  aj žalúzie a  to tak, že do potrubia sa vyreže otvor, ten sa olemuje „U“ profilom, aby bolo možné výustku alebo žalúziu priskrutkovať do  PREDIZOL potrubia.

Tak isto je možné pripojiť PREDIZOL potrubie na potrubie s  bočnej strany vetvy pomocou „P“ a „U“ profilu alebo jednoducho vyrezať 45° rezy a  zlepiť ich do jedného celku.

Napojenie k VZT jednotkám a montážnym otvorom

PREDIZOL potrubie je možné pripojiť aj k  filtračným jednotkám alebo na miesta, kde nie je príruba, ale je tam iba otvor. V  tom prípade treba použiť „F“ profil, ktorý sa osadí na hrany PREDIZOL tvarovky a  jednoducho sa priskrutkuje k  otvoru.

Osadenie pružných manžiet

Na PIR potrubie je možné pripojiť aj pružnú manžetu. V takomto prípade treba na PIR potrubie osadiť „P“ profil, na ktorý sa pružná manžeta zatexuje.

Osadenie požiarnej klapky v PREDIZOL potrubí

Medzi požiarnou klapkou a predizolovaným vzduchotechnickým potrubím musí byť minimálne 500 mm rovného plechového potrubia.

RÝCHLOSŤ MONTÁŽE

Menej kotvenia

Závesné a kotviace profily pre protrubia

Potrubné systémy z PIR panelov majú nízku hmotnosť, a z tohto dôvodu nemusia byť závesné a kotviace profily také silné ako profily pre klasické vzduchotechnické potrubia.

Napojenie potrubného systému do stavebného otvoru sa realizuje príchytkami, pružnými úchytkami, stenovými úchytmi a ukotvením skrutkami.

Inštalácia závesných a kotviacich profilov

Najviac používaným typom nosných systémov sú kovové profily kombinované so závitovou tyčou alebo závesným popruhom. Nosné potrubné profily musia mať šírku aspoň 50 mm a hrúbku minimálne 22 mm. Nosný potrubný záves sa môže použiť na potrubie s maximálnou stranou o veľkosti 700 mm.

Spravidla je zavesený na závitovej tyči, pričom vzájomné rozmiestnenie závesných profilov musia byť podľa nasledovných odporúčaní maximálnych vzdialeností závesných profilov X:

Najväčšia strana prierezu do
750 mm
1100 mm
1500 mm
4 m segmenty
4000 mm
4000 mm
1,2 m segmenty
2400 mm
1400 mm
1200 mm
Inštalácia kanálových rozvodov kotvením na L závesy

PREDIZOL potrubie sa nemusí vždy pripevňovať PREDIZOL potrubnými závesmi. Ak to situácia vyžaduje, tak PREDIZOL závesy môžeme nahradiť aj štandardnými závesmi L, Z, V, ktoré sa používajú aj pri štandardnom vzduchotechnickom potrubí z pozinkovaného plechu.

Dôležité je dodržať pravidlo, že závesy treba vždy priskrutkovať o prírubový profil na PREDIZOL potrubí a nie do PIR panela.

Vyskúšajte aj vy najmodernejšie predizolované vzduchotechnické potrubie
Ušetrite čas, peniaze aj hmotnosť. Kontaktujne nás.
kontaktujte nás