Časté otázky o potrubí PREDIZOL

Ak ste nenašli tému, ktorá Vás zaujíma napíšte nám.

Mám otázku

Trieda tesnosti

Akú triedu tesnosti spĺňa takéto potrubie?

Potrubie je možné dodať v rôznych triedach tesnosti. Najvyššia dodávané trieda tesnosti je trieda C.
Tlak v potrubí

Pre aké tlaky je potrubie vhodné?

Potrubie je možné osadiť výstuhami rovnako ako pozinkované potrubie. Tým sa dá meniť tlaková odolnosť potrubia. Štandardne sa PREDIZOL potrubie vyrába v tlakovom prevedení do +1500/-1500 Pa. Pri požiadavke vyšších tlakov je potrebné výrobu takéhoto potrubia vopred konzultovať.
Dĺžka rúr

Aká je najväčšia dĺžka vyrábaných potrubí?

Maximálna dodávaná dĺžka rovných kanálov je 4000mm. Dĺžkové rozmery sú však závislé od veľkosti potrubia.
Hrúbka potrubia

Aká je hrúbka steny potrubia?

Štandardne dodávame potrubia s hrúbkou steny 20mm a 30mm. 20mm potrubie je primárne určené pre interiérové inštalácie a 30mm potrubie je určené pre exteriérové inštalácie.
Hygienické prevedenie

Existuje aj hygienické prevedenie takéhoto potrubia?

Áno pre špeciálne aplikácie je možné dodať špeciálne potrubie v hygienickom prevedení. Povrch takéhoto potrubia je hladký a bez pórov. Naviac obsahuje prímes striebra aby bol antibakteriálny.
Agresívne prostredie

Agresívne prostredie - chlór, výpary z kyselín...

PIR potrubie je často používané na vetranie bazénov, kde sa chlór používa bežne. Pri požiadavke na odsávanie kyselín, prípadne iných agresívnych vzduším je potrebné vždy poslať požiadavku so špecifikáciou konkrétnej vzdušniny na analýzu. Výsledkom analýzy bude protokol s posúdením vhodnosti použitia, resp. návrh opatrení ktoré odporúčame pre danú inštaláciu.
Oblúky - rádiusy

Najmenší možný radius pri oblúkoch

Pri požiadavke na minimalizáciu rozmerov kolien a oblúkov je možné vyrobiť takúto tvarovku s nulovým polomerom.
Napojenie na plechové VZT potrubie

Je PIR napojitelné na plechové potrubie?, VZT jednotky, požiarne klapky, ...

PIR potrubie je štandardne ukončené hliníkovými prírubami, ktoré slúžia na napojenie ďaľšieho PIR potrubia. Pri požiadavke na dopojenie iného kusu je potrebné to špecifikovať v objednávke. V takomto prípade bude potrubie ukončené špeciálnou prechodovou prírubou či už na prirúbu veľkosti 20mm, 30mm alebo 40mm.
Hrúbka hliníkového plechu

Je hliníkový plech na povrchu dostatočne hrubý/silný ?

Hliníková vrstva na potrubí má hrúbku 80 alebo 200μm. 80μm je určené pre interiérové inštalácie a 200μm pre exteriérové inštalácie. Obe hrúbky v kombinácii s PIR izolačným materiálom poskytujú dostatočnú tuhosť a pevnosť vyrábaných potrubí.
Odolnosť voči zveri

Nezničia PIR potrubie vtáky alebo hlodavce?

V prípade použitia potrubia v exteriéri s hrúbkou hliníkovej vrstvy 200μm. nebýva problém s takýmto poškodením. Niektoré firmy však v rámci úspory nákladov používajú v exteriéry potrubie s hrúbkou hliníkovej vrstvy 80μm. Takéto potrubie je primárne určené pre interiérové inštalácie a môže u neho dochádzať poškodeniu vtákmi.
Vietor

Neodfúkne ľahké PIR potrubie vietor?

Zrejme máte na mysli inštaláciu na streche. U takejto inštalácie je potrebné previesť prepočet kotvenia potrubia (rovnako ako u pozinkovaného potrubia) a navrhnúť správne upnutie a zaťaženie potrubia. Návrh takéhoto kotvenia prevádzajú spoločnosti certifikované spoločnosti. Npr. HILTI, SIKLA, Walraven a mnohé iné.
Termíny dodania

Aké sú dodacie termíny PIR potrubia v porovnaní s pozinkovaným potrubím?

Dodacie termíny sú porovnateľné s termínmi pozinkovaného potrubia a záležia od rozsahu a veľkosti objednávky. Štandardne sa ale pohybujú do 3 dní. Domerové kusy sú samozrejme vyrábané prednostne a pripravené na odvoz do 24 hodín.
Čisté priestory

Je PIR potrubie určené aj pre čisté prevádzky?

Materiál potrubí je nedrobivý a pri jeho úpravách, spracovaní a montáži nedochádza k vzniku prachu. Na rozdiel od vaty, pri ktorej dochádza značnému znečisteniu prostredia pri montáži, ale aj pri samotnej prevádzke ventilačného systému.
Nezakrytá stavba

Je možné montovať potrubie do neukončenej stavby? Napríklad keď do budovy ešte zateká?

Jedna z hlavných výhod takéhoto potrubia je, že izolácia je hermeticky uzavretá a naviac je vode odolná. Môže byť teda nainštalované aj do rozpracovanej stavby, kde ešte nie je zabezpečená vodotesnosť strešného plášťa.
Horľavosť

Ako je to s horľavosťou PIR potrubia?

Naše PIR potrubie je vyrábané z panelov od renomovaného výrobcu Stiferitte. Tieto panely spĺňajú najprísnejšie požiadavky požiarnej ochrany na horľavosť a dymivosť. Viac o triedach horľavosti nájdete v sekcii certifikátov.
Rýchlosť montáže

Koľko trvá montáž takéhoto potrubia?

Montáž je neporovnateľne rýchlejšia, ako u pozinkovaného zaizolovaného potrubia.
Cena potrubia

Je takéto potrubie lacnejšie ako štandardné pozinkované potrubie s izoláciou?

Cena takéhoto potrubia je lacnejšia, ako cena zaizolovaného štandardného pozinkovaného potrubia. Dôležité je ale vziať do úvahy aké je použitá izolácia a zohľadniť všetky náklady. Teda nie len potrubie a izoláciu, ale aj cenu práce, dopravné náklady a cenu závesného systému.
Tepelné mosty

Ako sú ošetrené tepelné mosty pri potrubí?

Potrubie je vyrobené s celistvých zaizolovaných panelov. U takéhoto potrubia preto nie je žiadny tepelný most s ktorým sa stretávame napríklad pri tŕňoch privarených na potrubie. Jediné tepelné mosty vznikajú na štandardných profiloch prírub. Tieto však v drvivej väčšine prípadov nepredstavujú problém. Pokiaľ je ale požiadavka na úplné eliminovanie tepelných mostov, môžu byť na spájanie použité profily s prerušeným tepelným mostom.
Aj v exteriéri

Je možné potrubie použiť v exteriéri?

Potrubie s hrúbkou steny 30mm a hrúbkou hliníkovej vrstvy 200μm je primárne určené na inštaláciu do exteriéru.
Odolnosť proti vlhku

Je potrubie vhodné do vlhkých prevádzok?

Potrubie je vhodné do vlhkých prevádzok, pretože je povrch potrubia, ktorý prichádza do styku s vzdušnou vlhkosťou je vyrobený nekorodujúceho materiálu, ktorým je hliník. Naviac je takéto potrubie možné vyrobiť vo vodotesnom prevedení a jeho vhodným vyspádovaním odviesť skondenzovanú vlhkosť.
Životnosť

Aká je životnosť potrubí?

Vzhľadom k tomu, že je potrubie celé vyrobené z hliníkového materiálu, je jeho životnosť takmer nekonečná.
Odolnosť proti poškodeniu

Nepoškodí sa potrubie pri transporte a montáži?

PIR potrubie je z výroby transportované tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Jeho zhotovenie je dostatočne pevné a pri transporte a montáži nedochádza k jeho poškodeniu. Po nainštalovní sa tak ako aj u zaizolovanáho pozinkovaného potrubia stáva, že iné „ohľaduplné“ firmy na stavbe poškodia potrubie. Toto je ale ľahko riešiteľné a opraviteľné.
Domerové kusy

Je možné vyrobiť domerové potrubie na stavbe?

Potrubie je vyrábané z panelov s rozmermi 1200x4000. Takéto panely je možné pomocou základných nástrojov spracovať aj na stavbe a je možné vyrobiť akúkoľvek tvarovku.
Vyskúšajte aj vy najmodernejšie predizolované vzduchotechnické potrubie
Ušetrite čas, peniaze aj hmotnosť. Kontaktujne nás.
kontaktujte nás