NEXEN Tire

NEXEN Tire

Všetky vzduchotechnické trasy v novostavbe technologickej haly producenta pneumatík NEXEN Tire v Žatci. Dodávka 32 421 m² predizolovaného potrubia je jednou z najväčších v Európe.

No items found.