x-bionic sphere

x-bionic sphere

Rekreačno-športovo-kongresový areál v Šamoríne. Vzduchotechnické trasy s predizolovaného potrubia sú na strechách objektov fitness centra, administratívnej budovy a kongresovej časti prekryté dreveným obkladom a tvoria tak zaújimavý vizuálny prvok.

No items found.